Ana Bilim Dalı Hakkında

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı; 2016-2017 öğretim yılı başından itibaren Matematik Öğretmenliği Programı ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği programı adıyla yeniden yapılandırılmıştır.

Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü içinde, bu bölümün (o zamanki adıyla Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü) açıldığı 1982 yılında, Almanca eğitim yapan ortaöğretim kurumlarına matematik öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuş ve aynı yıl öğrenci alınarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Programın eğitim dili kuruluşundan 2014-2015 öğretim yılına kadar Almanca idi. Dört yıllık öğretim süresi, 1998 yılında yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla beş yıla çıkartılmıştır. Yeni düzenlemeyle birlikte bu programın öğrenim süresi 4 yıla çıkarılmış, öğretim dili Türkçe olmuştur. Bu programa girebilmek için ulusal üniversite sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Ana bilim dalına girmeye hak kazanan bütün öğrenciler, isteğe bağlı, 1 yıl süreyle hazırlık sınıfında yabancı dil eğitimi alabilirler.  

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı, Türkiye ve dünya standartlarında ilköğretim II. kademede (6-8. sınıflar) görev alabilecek matematik öğretmenleri yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır. İlköğretim bölümü bünyesinde, 1998-1999 öğretim yılından itibaren öğrenci kabul edilen bu program ilk mezunlarını 2002 yılında vermiştir. İlköğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalında 6 öğretim elemanı ve 6 araştırma görevlisi çalışmakta ve lisans programına kayıtlı yaklaşık 250 öğrenci bulunmaktadır.